CARE HOSPITAL

Near Allahabad Bank, BLW Road, Near Allahabad Bank, Newada, Bhikharipur, Uttar Pradesh – 221005